28 May

Банер Реклама – Рекламната Слепота

[sg_popup id=1] Банер реклама- Рекламна СлепотаБанер Реклама - Рекламната Слепота

Банер– рекламно каре на сайт, което представлява линк към друг сайт.

С появата си банерите бележат невиждан дотогава ръст в продажбите на интернет реклама. През последните години този непрестанен ръст се сви и придоби отрицателни измерения.

Причините за това са няколко. Първата, но не и по значение е пренасищането на пазара от такъв тип реклами. Потребителят няма възможност да отдели време да забелязва всички “креативни” банери, който му се изпречват на пътя когато сърфира в мрежата.

Другта и всъщност главна причина е развитието в мисленето на потребителите през последните няколко години в България, е че за хората вече не е достатъчно да забележат нещо лъскаво за да се поинтересуват от него. Сърфиращите в интернет търсят все по-качествена информация. Това е провокирано от една страна от неограниченото информационно поле на мрежата и от друга страна от все по голямата нужда на хората да им се посочват причини да ползват даден продукт или да обърнат внимание на дадена услуга.Като цяло банерът не предлага голяма възможност за описание на качествата на продукта както и възможност да се почувстват емоциите, който той би предизвикал у купувача. Най-силното оръжие на банера до неотдавна беше 1-вата секунда. Мигновенната, рефлексна реакция на хората, които виждат нещо любопитно. Сега това предимство е отнето поради силно развитата и развиваща се “рекламна слепота” у потребителите.

Наслучайно съм попадал на фирми, които предлагат пари на хора, които си сложат едно рекламно каре на компютъра за да текът на него рекламни банери. Никой няма да си даде труда да създаде такъв бизнес, ако знае, че хората няма да му съдействат. Но в днешно време благодарение на рекламната слепота на много хора не би им направило впечатление една мигаща и светкаща лента в долната част на монитора, защото хората са до такава степен пренаситени от реклами, че мозъците им са се “научили” да се предпазват от стрес, като не забелязват дразнителя- в случая рекламата.

След като най-силното оръжие на банера е отнето, но по обективни и не дотам обективни причини, той присъства осезаемо в Итернет рекламния микс, кои са групите рекламодателни, които го използват?

Имо основно три групи потребители на този тип реклама:

Първия тип са фирмите, които не са осъзнали занижената му ефективност и все още си мислят, че той може да продава. Тази заблуда най-често идва от грешно представяне на ефективноста на банерната реклама от страна на фирмите, които се занимават с рекламна дейност- сайтове, портали, блогове и др. Казвам го защото аз самия имам известен опит като Sales Representative в един от големите бизнес портали в Българиа. За щастие процента на тези фирми в България намалява значително във времето.

Втория тип фирми ползващи банери в ркламната си стратегия са фирмите, които използват този тип реклама като начин на присъствие в мрежата– те са осъзнали неефективността на банерната реклама, но все пак се опитват да продават чрез банери или просто смятат, че ползата от банерната реклама за оптимизацията на сайта във връзка с търсещите машини е прекалено голяма за да се пренебрегва. Такива фирми бъркат сравнително по малко и понасят сравнително по-малки щети от фирмите от първия тип. Наистина банерната реклама е добър източник на така високо ценените от някои търсачки еднопосочни линкове. Грешката, която тези фирми правят, е че не оценяват необходимоста от преориентиране на концепцията на банерната им реклама. Преориентиране което се налага от изменената същност на функционалноста на банерната реклама, като проводник на информация от фирмата към клиентите.

Третата група ползващи банерната реклама по най-добрия по мое мнение начин, е групата, която е осъзнала тази необходимост. Това са фирмите, който използват банерите като присъствие в мрежата целящо да напомня или най-вече да създава определено настроение или осещане у потребителите. За разлика от втория тип фирми, те построяват така концепцията на изграждане на банерите си и посланията, които те носят, че от обект на рекламната слепота те се превръщат наистина в час от фона на сайтовете на, които са сложени. Така те не издевателстват върху психиката на потребителите, а създават усещане за уют и придобиват “приятелски” измерения за рецепторите на потребителите сърфиращи в мрежата. Тези фирми инвестират в привързаноста на хората към познатите неща. Те внушават сигурност. Както Coca няма нужда от реклама, но рекламира за да внушава сигурноста на семейния уют и постоянство в потребителите си, а не за да продава продукта си.Прочетете още:

Какви SEO Software и Tools използвам?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *