Анализ на релацията Нужда – Желание- Потребност в аспекта на съвременните маркетингови тенденции

Related posts

Comments ( 4 )

  • Браво! за мен бе доста полезно!

  • Благодаря за първия Ви коментар тук!

    Давате ни полезна насока за това какво би се харесало на читателите и ще се постараем все повече да се доближаваме до темите, които биха били полезни за вас.

    Поздрави

  • Ееее, това беше най-ясното обяснение, което намерих в интернет пространството. Благодаря!

  • Здравей, Анонимен!

    Благодаря за коментара ти.
    Радвам се, че сме успели да изчерпим темата и да внесем яснота по повод разликата на тези 3 термина, които много често биват приравнявани в действителността. Понякога е важно нещета да се кажат просто и накратко, вместо да се отнема времето на читателя да намира отговотите, които търси 🙂

    Ще се радвам ако и други теми предизикат интереса ти и там намериш отговори на други свои въпроси 🙂