01 Jun

Анализ на релацията Нужда – Желание- Потребност в аспекта на съвременните маркетингови тенденции

[sg_popup id=1] Анализ на релацията Нужда – Желание- ПотребностОт зараждането на науката Маркетинг спорът относно нуждата и нейния генезис е основа за разсъждения относно основната функция на науката. Според някои автори маркетингът поражда нужди и това е основната му функция. Учените от другата страна на спора вникват по-дълбоко в проблема и разграничават нуждата от желанието и потребността.

Според Котлър „нуждата е чувството, което човек изпитва при недостиг на нещо”. Известна е категоризацията на нуждите в пирамидата на Маслоу. Нуждата съществува обективно и маркетигът неможе да я моделира. Да вземем за пример една основна нужда, намираща се в основата на пирамидата на Маслоу- хуждата от храна. Тя съществува през целия живот на човек. Но новият добре рекламиран и популяризиран кроасан на 7 Дейс с микс от шоколад и ягода неможе да създаде нуждата от храна,а може само да представи една възможност как човек да удовлетвори нуждата си от храна.

 


Курс по дигитален маркетинг с Григор Йовов – Базиран на действащ онлайн магазин! 

Започни урок: 01 (безплатно!)


 

Отново според Котлър потребността е нужда, която приема специфична форма в съответсвие с културното равнище и личността на индивида. В духа на нашия пример можем да кажем, че нуждата от храна поражда много потребности, материализирани в различни стоки и услуги. Съществуват осъзнати и неосъзнаи потребности, като технологичната революция има силата да превръща неосъзнатите в осъзнати, създавайки нови стоки и услуги, предлагайки нови начини за материализирането на конкретната нужда. Това, което маркетингът прави в случая е да информира за съществуването на тези нови продукти и услуги, за да даде възможност за избор на потребителите за това как да задоволят своите потребности.
В понятието желание се крие разликата между нуждата и потребността. Желанието е вътрешният стремеж за постигане на нещо.От гледна точка на маркетинга се свързва с възможността за избор на потребителя при задоволяване на нуждата му. Желанието провокира създаването на потребност, която да задоволява някаква нужда. Тоест желанието е повода или нещото което подтиква индивида да открие своето материализирано задоволяване на нуждата, която съществува обективно за всеки човек. Например много хора имат желание да се хранят със здравословна храна, което предизвиква потребността от откриването на специални заведения за здравословно хранене, благодарение на което се задоволява съответната нужда.
Изводът от анализа на релацията нужда- потребност- желение е:

Маркетингът не създава нужди– той изучава нуждите и изследва потребителските желания, в резултат на което създава потребности, което всъщност са техническите решения на вътрешните нужди на хората. Защото нуждата съществува в човека, желанието е подтика да се задоволи нуждата, а потребността е материализираната нужда. Маркетингът е мостът между вътрешнообособената нужда и материално реализираната потребност. Той насочва, информира, дава решения и въъзможности за избор- предоставя варианти. Една от задачите на маркетинга е да открие неосъзнатите (латентни) потребности и да ги задоволи.

  Comments

 1. Anonymous
  January 25, 2010

  Браво! за мен бе доста полезно!

 2. January 25, 2010

  Благодаря за първия Ви коментар тук!

  Давате ни полезна насока за това какво би се харесало на читателите и ще се постараем все повече да се доближаваме до темите, които биха били полезни за вас.

  Поздрави

 3. Anonymous
  March 20, 2010

  Ееее, това беше най-ясното обяснение, което намерих в интернет пространството. Благодаря!

 4. March 21, 2010

  Здравей, Анонимен!

  Благодаря за коментара ти.
  Радвам се, че сме успели да изчерпим темата и да внесем яснота по повод разликата на тези 3 термина, които много често биват приравнявани в действителността. Понякога е важно нещета да се кажат просто и накратко, вместо да се отнема времето на читателя да намира отговотите, които търси 🙂

  Ще се радвам ако и други теми предизикат интереса ти и там намериш отговори на други свои въпроси 🙂

Comments are closed.