02 Jun

Маркетинг vs. Продажби

[sg_popup id=1] Маркетинг vs. ПродажбиВ днешно време масово се наблюдава отъждествяване на понятията маркетинг и продажби. В действителност маркетинговата и продажбената философия са коренно различни.

Ролята на продажбите в една фирма е реализирането на готовата вече произведена продукция, така че фирмата да не е на загуба от непласирана стока. Продажбите използват техники за стимулиране на потребителите да купуват, това което се предлага. Но при продажбите рискът да не се реализира дадена продукция винаги съществува, защото този, който определя и взима решенията е потребителят.

Маркетингът поставя пазра преди производтсвото, тоест производтството е зависимо от пазара. Проучванията, които се правят са именно с цел да се изследват нуждите и потребностите на потребителите и да се направи такъв производствен палн, който да гарантира че произведеният продукт, неговите качествени и количествени характеристики съответсват възможно най-високо на нуждите на клиентите.

Използването на маркетинга в правилния етап от планирането на продукта и производтсвото прави усилията по продажбите ненужни. Разликата между двете понятия най-лесно се илюстрира с фразата: „Произвеждай това, което можеш да продадеш, вместо да продаваш това, което вече си произвел”. Според Питър Дракър „ целта на маркетинга е да направи усилията по продажбите ненужни”.

Мнозина недооценяват ролята на маркетинга като процес, който се прилага още преди производството, тоест ролята на маркетинга е да изследва, предвижда и да диктува на маниджмънта какво трябва да се предприеме. Продажбената философия в лицето на продажбен отдел съществува във фирмите, които или нямат маркетингов отдел или той не е поел функциите си правилно. Продажбите сами по себе си означават опит да се „поправи” или реализира нещо вече произведено, без да са взети предвид нуждите на потребителите.

Има много причини, доказващи нуждата от разграничаване на двете понятия и в съвременната икономика прилагането на правилната концепция е с ключово значение.

  Comments

 1. Поли Козарова
  June 15, 2009

  Чудесен пост, радвам се, че все повече гласове се чуват в подкрепа на разликата между маркетинга и продажбите! В много фирми и от много бизнес ръководители тази разлика не се осъзнава.

  Дали защото така е по-удобно – с едни и същи пари и хора да се върши всичко?

  Reply
 2. June 17, 2009

  Поли,

  Може би именно това е причината. Но каквато и да е тя е необходимо да се извлекат поуките навреме и да не се гледа на дребно, мисля, че в България е въпрос на време да се осъзнаят доста неща не поради липса на интелект или знания, а поради чисто икономическото “изцеждане” на дадена ситуация в бизнеса.

  Поздрави

  Reply
 3. Anonymous
  June 18, 2009

  Ще бъда кратък: абсолютно не съм съгласен!
  По всичко личи, че статията е написана от теоретик, а маркетинга е 90% опит! Опита е показал, че целта на маркетинга е да продава!!! От избора на продукт за проуизводство до неговото позициониране и реализация… За съжаление авторът или авторката е описал само едина от ролите на маркетинга – проучване на нуждите на пазара и задоволяването им! Явно е стигнал/а само до тази глава на Котларовия “Маркетиг Мениджмънт”…
  Апропо литературата за маркетинг върви след практиката. Тя просто описва какво правят големите и мислящи компании!
  Всеки един търговец с бакалия на ъгала с/у вас е добър маркетолог, ако успява да продава успешно за дълуг период от време… Това е маркетинга: ПРОДАЖБИ!!!

  Димо Димов
  d.dimov@gledna.bg

  Reply
 4. June 18, 2009

  Здравей Димо,

  Благодаря за коментара и поздрави за проявената емоция :). Не на всеки се отдава с такъв плам да защитава мнението си!

  Не се считам за теоритик, защото имам известен опит именно в областта на продажбите, но го приемам за комплимент и благодаря искренно.

  Относно разликата: Тезата ти не е много добре издържана, защото е сигурно, че ролята на маркетинга продължава дълго след самата продажба на продукта, което автоматично оборва твоята теза.

  Благодаря ти!

  Хубав ден

  Reply
 5. June 20, 2009

  Здравей и от мен, Димо!

  Благодаря за коментара! Склонна съм да се съглася че статията е теоретично написана, целта ми беше да да интерепретирам идеята след прочетена теоретична статия. На практика обаче могат да се дадат много примери, които да подкрепят теоретичното обяснение, защото това че е теоретично не го прави неприложимо.

  Пример: Ако маркетинга е продажби, то кое това, което планира и съветва преди производството? Ако това е маркетига, респективно продажбите имат ли място продажбите на това ниво от управлението или тяхното място е непосредствено преди реализацията?

  Целта на маркетинга е да продава, но по много по-задълбочен и последователен начин чрез своите инструменти в сравнение с продажбите, които изполват методи, търсещи по-бърз резултат.

  Маркетингът продава, но не само!

  Поздрави,
  Вили Крънджилска

  Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *