14 Jun

е-Волюция на Маркетинга (Част 2)

[sg_popup id=1] е-Волюция на Маркетинга (Част 2)Отношенията с клиетите започват също свой собствен живот в маркетинговите отдели като отделни пера на приоритети.

Точно поради по-добре осъзнатите приоритети на потребителите фирмите започват да водят по-хуманна политика на пазара. Дори в моменти когато това води до краткосрочни или средносрочни загуби, напипали верния път фирмите предпочитат да останат лоялни на вижданията на клиентите.

В този смисъл на печалбата никога досега не се е гледало в толкова дългосрочен план. Някои фирми вече имат методи за оценка на доживотната покупателна способност на клиетите си и на тази база определят колко да инвестират в различните групи клиенти. Тези, от които ще се получи по-малка възвръщаемост съответно получават по-малко грижи и облаги, а тези които са стойностни в дългосрочен план получават огромна част от заделените маркетингови бюджети.

Тъй като дългосрочния поглед върху инвестицията клиент води след себеси до редица изисквания, които компаниите трябва да покрият за да бъде този поглед достатъчно адекватен на собствените им възможности, маркетинговите им отдели изграждат цели нови системи и методи на работа.
В това число- ускоряване на логистичните процеси, подобряване на сервиза, подобряване на самочувствието на клиент, ползващ дадена услуга и редица други. Тези промени са свързани с редица инвестиции, но в дългосрочен план водят до съществени намаления на разходите.

Например изграждането на система, което позволява на потребителите сами да определят параметрите на персоналните си компютри и след това да изберат доставчик от които е най-изгодно да закупят частите е немалка първоначална инвестиция. Такава инвестиция включва наемане на екип от програмисти, който да изготви технически заданието, а преди това маркетинг специалистите да определят кой е най-правилният начин да изглежда и функционира то. След пускането му в действие е наобходим както технически така и подходящ маркетинг и търговски съпорт на дейността. И така докато един хубав ден не се отчете намаляване на разходите, което е свързано с факта, че потребителите, взимайки по-голямата част от решениета улесняват компанията и по този начин тя пести пари.

Но главната причина за успеха в такива промени е желанието на потребителите да контролират все повече и повече нещата, които се случват около тях. Така тяхната нужда е почти максимално задоволена, а те същевременно са свършили част от работата на компанията. По този начин тази сравнително скъпа първоначална инвестиция носи след себеси постоянен темп на намаляване на разходите за обслужване за много дълъг период във времето.

“е-Волюция на Маркетинга”

“е-Волюция на Маркетинга (Част 3)”