22 Jun

е-Волюция на Маркетинга (Част 3)

[sg_popup id=1] е-Волюция на Маркетинга (Част 3) Друг движещ фактор на пазара сега е желанието на потребителите да живеят днес. Да получат продукта или услугата на база на това какво може да си позволят след време, а не на това, което могат да имат сега. Така много компания, следвайки този модел на поведение създадоха редица лизингови планове удобни за хората, които искат да живеят днес.

Това наложи определена реорганизация в инвестиционните планове на компаниите, но те нямаха нищо против, тъй като освен по-изгодни във времето като капитал продажби, регистрираха и повишаване на дългосрочната лоялност на клиентите. Което няма и как да е по друг начин педвид дългосрочните договори, които се подписват и намаленията и привилегиите, които хората могат да ползват по време и след един такъв договор ако използват същата компания.

В глобален мащаб света в монента плаща за разполагането с бъдещи облаги „сега” и затова аз не съм привърженик на такъв начин на мислене.

Като икономист съм наясно с паричните потоци и измененията, които те търпят във времето затова осъзнавам възможностите на това човек да разполага с нещо по рано отколкото може да си го позволи и не отричам достойнствата на такава система на подреждане на всеки семеен бюджет, но има грница, която всеки трябва да определи сам за себеси и когато резултатаите от такива действия ясно показват, че тя е прескочена трябва да се вземат съответните мерки. Маркетингът трябва да реагира.

Това са необходими уроци и етапи в развитието на пазара и най-важното е да извлечем необходимите изводи за нас самите като маркетолози. А те са:

Светът все повече осъзнава, че нещата зависят от всеки един от нас поотделно.

Комуникацията е нещо, което трябва да развиваме и възпитаваме в себе си и това, което правим за да бъдем успешни и да водим успешна маркетингова политика.

Икономиката е част от нас и не трябва да се възприема като нещо изкуствено създадено, тя е просто форма на социално общуване, която все още е твърде млада за да се сравни с чувствата и емоциите, които може да изпита всеки един от нас- именно тук е ролята на маркетинга.

“е-Волюция на Маркетинга”

“е-Волюция на Маркетинга (Част 2)”

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *