24 Jun

Как убихме традиционната реклама?

[sg_popup id=1] Как убихме традиционната реклама?

Въпросът на Зийман е все по-актуален, защото маркетингът се превърна в поприще за изява на много шарлатани.

Главната роля на рекламата е да продава. Дали ще продава косвено или пряко това е друг въпрос, но резултати от нея трябва да има. Да, правилно чухте измерими резултати.

Рекламата е инвестиция като всяка друга и за всяка единица инвестиран капитал фирмата инвеститор трябва да получава определена възвръщаемост.

Работата ми като рекламен консултант показва, че в България повечето фирми се страхуват и не искат да приемат измеримостта на рекламните кампании, които правят за клиентите си. Може да се изброят много причини за това, но една е основната- некачествена работа. Некачествената работа може да се прикрие само когато се превърне в изкуство.

Моят съвет към вас инвеститори е: Гледайте резултатаите !

Най-лесната и ясна формула за постигнатите резултатаи е следната:

Ефективност = инвестиции за реклама / продажби

Ефективност = инвестиции за реклама / (продажби за настоящ период – продажби за минал период със същата продължителност)

Искам да отбележа, че така представени формулите имат много недостатъци, които
ги правят неприложими при по-прецизна аналитична работа. Те обаче могат да покажат една бърза и ясна картина на ефективността от рекламата.

По този повод С. Зийман казва:
“Традиционната реклама, просто забавляваща клиентите не е ефективна и фирмите, които не осъзнават това ще се провалят на пазара”.
Целта на рекламата е да продава повече стоки, на повече хора, по-често и за повече пари.
Ако се обещае дадено нещо в рекламата то трябва да се изпълни и в действителност. Ако рекламата на самолетна компания показва как стюардесата Ви подава мека възглавничка за дългия полет, но в действителност това не се случи, когато летите с нея едва ли ще останете очаровани и ще използвате същата компания следващия път.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *