03 Jul

Формите на конкуренцията като начин на съществуване на съвременните фирми

[sg_popup id=1] Формите на конкуренцията като начин на съществуванеКласическите дефиниции разделят конкуренцията на свободна и ограничена или съвършени и несъвършени пазари. Както във почти всеки аспект на маркетинга и тук Котлър пердлага своето по-прагматично виждане. Той разделя конкуренцията на четири равнища:

· Маркова конкуренция- производителите се конкурират по отношение на един и същ или подобен продукт. Целевия пазар е дин и същи, а цените са подобни. Това е мястото където брандинга изиграва своята роля. Когато пазара, продукта и цената са еднакви борбата е безмилостна, и само марката може да ти помогне да се диференцираш.

· Браншова конкуренция- производителите се конкурират по отношение на различни стоки, които обаче задоволяват една и съща потребност. Ето тук според мен е мястото, където маркетинга трябва да поеме дълбоките си функции по-често споменавани само теоретично и да навлезе в планирането преди производтвото. За да се задоволи една потребност има много начини и само по-изобретателлните решения ще привлекат потребителите, което в последствие може да позволи учеливаване на цената след като потребителите вече са убедени и качествата на продукта. Ето защо функцията на маркеинга за планирането е изключително важна.

· Конкуренция на формата- потребителите се конкурират помежду си с различни стоки, които задоволяват една и съща нужда- именно разликата между нужда и потребност разделят този вид конкуренция от предишния. Логиката за планирането е асолютно приложима и тук.

· Родова конкуренция- конкурентните отншение са между различни производители на различни материални блага и услуги, насочени към един и същи пазарен сегмент. Тук предизвикателството е да се убеди потребителя за какво да похарчи ограничените си ресурси. Рекламата в случая е помощника, който може да предизвика потребителя да оцени предимствата на един продукт пред друг. Много често в реалнстта този тип конкуренция е най-ожесточен, защото когато сред потребителите се появи пренасищане, тоест изобилие от възможности при ограничени ресурси и е трудно да се въздейства върху емоционалните предпочитания и ценности на клиента. Тази манипулация обаче (чрез реклама) е ежедневие за нас, примамвайки ни да бъдем арбътъри в борбата за пазарно надмощие.

Мислите на Котлър относно конкуренцията много по-актуално и прецизно описват съвременната реалност пред ставнението само по критерия свобода. Защото в днешно време всички икономисти обединяват услия критерия свобода да бъде само характеристика в положителното си значение на пазара и по-скоро да бъде прието по презумпция, че ние живеем в условията на свободна конкуренция и имаме равни шансове в борбата си за пазарен дял.

  Comments

 1. July 4, 2009

  Много хубава идея – поздравления! Темата за конкуренцията е много актуална, защото в трудни времена конкуренцията става още по-засилена. Така че е много полезно да си припомним някои основни правила и подходи.
  Всички фирми, които са подценявали конкурентите си досега и са се мислели за единствени и неповторими за своите клиенти, изведнъж може да се окажат много разочаровани и неподготвени за суровия конкурентен пазар.

  Reply
 2. July 4, 2009

  Поли, благодаря отново за компетентния коментар!
  Темата наистина е актуална, но надявам се в скоро време ще стане основно перо от планирането на мениджърско ниво, защото както отбелязваш има предостатъчно практически доказателства за важността на конкурентите в бизнес планирането.

  Поздрави,
  Вили

  Reply
 3. July 6, 2009

  Абсолютно съм съгласна, че наблюдението и анализът на конкурентите трябва да стане част от фирмените маркетинг практики. Иначе пак ще оставаме изненадани и ще се чуват възгласи като “Я, тази фирма ни е изпреварила – има повече клиенти / по-голям оборот”, “Нищо особено – и ние мислехме да пуснем такъв продукт” или още по-лошото “Не може да бъде, наш клиент е привлечен от конкуренцията!”

  Как бихте препоръчали на практика това да се осъществи? Някакви практически съвети?

  Reply
 4. July 9, 2009

  Именно това са резултатите от ненабюдението на конкуренцията. Относно практическите съвети- както навсякъде и тук нещата май ще се окажат индивидуални. Зависи от фирмата, пазара, конкурента…
  В практиката, обаче има някои универсални инструмени, чиито приложение може да сложи едно добро начало на анализа на конкуренцията: така популярният SWOT анализ прави точно това и не само,по-новите методи са свързани с матриците за изследване (няколко разновидности с различни цели), за които се твърди че са по-успешния вариант на SWOT анализа.

  Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *