24 Aug

Конкуренцията- как да я категоризираме и анализираме

[sg_popup id=1] КонкуренцияЗа да развием темата за конкуренцията, която е особено важна в маркетинг анализите, днес ви предлагам една гледна точка за класификация на кокуренцията, придружена с актуален пример, свързан с гиганта на световния маркетинг бизнес – диетичната Пепси Кола. Гигантът, които в момента е един от лидерите на пазара за безалкохолни напитки в целия свят пропуснат като инвестиция от недалновидната политика на мениджърите на Кока Кола (пример за недобра оценка на конкуренцията).
Конкуренцията може да бъде основана на множество фактори, които определят различната и ориентация:
1. Клиентова ориентация:
· Конкуренция за съществуващ бюджет
· Кога да се използва продуктът – Пепси е повече за употреба по всяко време, докато Кола е традиционната семейна амеиканска напитка.
· Защо да се използва продуктът – Пепси е продуктът на новото поколение, напитката на младите!
2. Маркетингова оринетация, реклама и представяне:

· Целева стратегия – Пепси е носител на новото и младежкия дух
· Средства за масова информация
· Разпространение
· Цена
3. Ресурсова ориентация:
· Суровини
· Кадри
· Финансови ресурси
4. Географска конкуренция

По тези критерии може да се оцени на кои фронтове да се бори фирмата, с кои конкуренти и за каква цел.

Начин за определяне равнищата на пазарна конкуренция е групирането на близките продукти от бранша по физически признак. Ето обещания пример с равнищата на конкуренция на диетична Пепси Кола:

  1. Първото равнище е най- близката преспектива за конкуренция и се нарича продуктова форма. То отразява възгледа, че главните конкуренти са продуктите директни заместители. В нашия случай това са диетичните коли.
  2. Второто равнище се образува от продукти с подобни черти. Тази конкуренция теоретично се нарича продуктово- категорийна. Нашите основни кокуренти тук са: колата, плодовите диетични безалкохолни и диетичните натуралните сокове.
  3. Третото равнище е дългосрочно и се фокусира върху продуктите заместители. Това понятие е теоритезирано и определно от проф. Котлър като родова конкуренция. За диетичната Пепси Кола родовите конкуренти са: бирата, соковете, кафето, минералните води.
  4. Четвъртото равнище е по- общо и се нарича бюджетна конкуренция. На това разнище за конкуренти се смятат всички продукти и сулуги, които се конкурират за едни и същи пари на купувачите. Списъка с примерите ще бъде дълъг, всеки може да даде безброй примери.

    Като обобщение можем за заключим, че продуктовата и продуктово- категориината конкуренции са най-важни и върху тях трябва да се фокусира вниманието на маркетолозите, когато изговят годищните си анализи.