15 Sep

Връзката на кравите, кучетата, звездите и въпросителните с маркетинга

Матрица на Бостънската консултантска групаМатрицата на Бостънската консултантска група не е един от най—иновативните методи за анализ на продуктовите позиции на една фирма, но е едно от нещата, които всеки маркетьор трябва да познава. [sg_popup id=1]

Консултантската група е създадена през 1970 година в Бостън. Тя изработва своя модел за стартегическо планиране с цел да се взимат решения относно бъдещото развитие на даден продукт или услуга.

Матрицата представлява обикновена координатна система, разделена на четири квадранта. От ляво на дясно по хоризонтала е разположен пазарният дял, като се започва от най-ниския към най-високия. А по вертикала е разположен пазарният ръст, които има най-голяма стойност в горната част на таблицата.


Курс по дигитален маркетинг с Григор Йовов – Базиран на действащ онлайн магазин! 

Започни урок: 01 (безплатно!)


На нивото с нисък пазарен дял и нисък пазарен ръст е разположен квадранта на “Кучетата”. Той се характеризира с това, че само изразходва ресурсите на компанията, но тя неможе да се отърве от него, тъй като в повечето случаи е от стратегическо значение за фирмата. Това са продукти, които просто запълват “щанда” на фирмата на пазара за да е по-пълна услугата, която предлага. Този знак “Куче” дава съвет: “Премахни!”.

“Дойната крава” е сегмент, които се намира на нивото с голям пазарен дял и нисък пазарен ръст. Това са вече утвърдени продукти спрели или съществено забавили ръста си, но носещи стабилен приход на компанията. Съветът, които тази клетка дава на маркетинг мениджърите е: “Задръж позицията”.

Елемента в таблицата на бостънската консултантска група с висок пазарен ръст, но нисък пазарен дял е “Въпрос”. Те са продукти, които още не са намерили мястото си в таблицата. Тяхната съдба е да се превърнат или в “Звезди” или в “Кучета”, техният съвет към маркетинга е “Развивай”.

Последното място в матрицата на Бостънската консултантска група заемат “Звездите”. Те са с висок пазарен дял и висок пазарен тъст. Те печелят много за компанията. При тях съвета е “Утвърди” така те ще се превърнат в “Дойни крави”.

 

Както вече казах аз не съм голям почитател на матрицата на Бостънската консултантска група и за това имам не една причина. Времето е това, което променя ефективността на някои от инстументите на маркетинга и то не е пощадило и колегите от Бостън.

Едно от нещата, които подлежат на актуализация са съветите, които матрицата дава. В съвременните условия те търпят развитие. Една от причините за това е, че пазара е механизъм, който търпи развитие и когато му се предложат едни решения в определен интервал от време, той намира начин за противодействие или заобикаляне и прави тези решения неефективни.

Матрицата търпи развитие в три фази.

Първата е промяна на критериите по вертикала и хоризонтала. Това се дължи на определената статичност на първоначално зададените критерии в днешната динамична среда на пазара. Така по вртикала пазарният ръст се замения с бъдеща атрактивност на стратегическата бизнес зона (СБЗ), а по хоризонтала пазарният дял преминава в бъдещ конкурентен статус на стратегическата бизнес зона (СБЗ).

Поради значително по-изчерпателния характер на така формулираните критерии се налага промяна и в формата на таблицата като се добави средна колкона с още три квадранта. Това е втората стъпка на еволюцията на матрицата на Бостънс
ката консултантска група.

 

Третият етап от промяната са новите съвети, които се прилат при отделните клетки. При „Кучетата” съвета става „Инвестирай и подобри”, при „Въпросителните” е „Подобри, а ако не се получи напусни”, при „Звездите” в този нов вариант се допуска и съвета „Напусни”, тъй като има възможност за бърз срив на продуктите и услугите в тази категория ако продукта не се наложи трайно на пазара. „Кравите” също освен „Задръж позицията” дават съвета „Изцеди каквото можеш и напусни”.

 

Принципите на изграждане и действие на матрицата на Бостънската консултантска група са нещо с което всеки занимаващ се с маркетинг трябва да познава. Те дават един много правилен от методологична гледна точка подход при решаването на проблеми и намирането на решения в областта на маркетинга.

Четете още:

Колко пари се печелят от надомна работа в Интернет?