Филип Котлър. Точните въпроси.

Related posts

Comments ( 2 )

  • Тъй като не бях на семинара, не мога да взема отношение по изразената позиция и мнение на Филип Котлър относно изхода от кризата.

    Но съм абсолютно сигурна, че фактът, че България привлича подобни имена в маркетинга (имам предвид и предстояващата Webit конференция) не е просто начин тези лектори да съберат пари в нашия регион, а първо, признание за това, че България има потенциал да стане фактор в бизнеса, и второ, че в България израства и започва да се изявява едно модерно мислещо и новаторско маркетинг поколение!

  • Напълно съм съгласен!

    Един поглед върху програмата на Webit конференцията ми беше достатъчен за да оценя ползите от това събитие. Не съм сигурен дали ще имам възможност да присъствам, но ако имам тази възможност с най-голямо удоволствие бих го направил.

Give a Reply