28 Sep

Филип Котлър. Точните въпроси.

[sg_popup id=1] Филип Котлър. Точните въпроси.В днешно време понякога е достатъчно да научиш точните въпроси, а не толкова някой да ти каже точните отговори. Като цяло имаше определен скептицизъм у мен относно практическата полза от семинара на Филип Котлър. Сега обаче, когато прехвърлям впечатленията си от лекцията започвам да си задавам въпроси, които усещам, че ще ми помогнат в разбирането на маркетинга и кризата на този велик човек.

Първият въпрос, който ми хрумна е следият:

Точните неща ли ни казва професорът или просто този близо осемдесет годишен човек е достатъчно далновиден и просто ги казва в точното време?

Иначе казано, може ли да очакваме края на тази криза именно заради посещениято на Филип Котлър? Би ли рискувал този интелигентен човек да даде неработещи заради обстоятелствата съвети, които да накърнят репутацията му? Със сигурност той е проумял факта, че има събития, на които можеш и такива, на които неможеш да повлияеш, а един човек, колкото и гениален да е той, не би могъл ако не е в точния момент най-вече да даде цяра за излекуване от кризата.

В потвърждение на тезата си за осъзнатата от Котлър необходимост за глобални действия срщу глобалния проблем ще го цитирам по памет:
„В днешно реме маркетингът и рекламата се правят от хората от мрежи като Facebook, Myspace и др.”

Тоест силата на съветите на един човек трябва да повлаят глобално, или чрез много хора като него, да се даде тласък в споменататите мрежи за промяна в мисленето, която по-бързо ще доведе до преодоляването на трудния период. Това още веднъж подчертава по-голямата важност на точния момент, в който един опитен оратор би отправил своето послание.

Интересно ще ми е да се проследи пътят на Котлър през различни страни в които говори за кризата. Дали няма да се окаже, че той се движи на гребена на вълната на кризата и жъне успех след успех където се появи?

Дали това е така или не ще покаже времето, но каквото и да се случи фактът, че България приема такива хора и се докосва до нивото им на мислене за мен е достатъчно добър атестат да смятам, че прословутият ни потенциал като нация не е само мит. Защото познанието привлича познание.

  Comments

 1. September 28, 2009

  Тъй като не бях на семинара, не мога да взема отношение по изразената позиция и мнение на Филип Котлър относно изхода от кризата.

  Но съм абсолютно сигурна, че фактът, че България привлича подобни имена в маркетинга (имам предвид и предстояващата Webit конференция) не е просто начин тези лектори да съберат пари в нашия регион, а първо, признание за това, че България има потенциал да стане фактор в бизнеса, и второ, че в България израства и започва да се изявява едно модерно мислещо и новаторско маркетинг поколение!

  Reply
 2. September 29, 2009

  Напълно съм съгласен!

  Един поглед върху програмата на Webit конференцията ми беше достатъчен за да оценя ползите от това събитие. Не съм сигурен дали ще имам възможност да присъствам, но ако имам тази възможност с най-голямо удоволствие бих го направил.

  Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *