24 Oct

Е-маркетинг “С”

[sg_popup id=1] Е-маркетинг C2B съкращение за търговия в контекста на потребителите към бизнеса

C2C съкращение за търговия в контекста на потребителите към потребителите Cache временно електронно пространство за съхранение

Call to action- това е тази част от рекламата, която призовава потребителите към определено действие. Тези действия в повечето случай заемат централното място в рекламата. Пример за такъв подход от е: „Купи сега!”

Campaign conversion- Електронен измерител, който проследява всички конверсии, които са настъпили за конкретна кампания

Case sensitive- когато главни символи се отличават от по-ниските

Chat- термин за разговор в “реално време” базиран на клавиатура по Интернет. Чата се провежда в чат стая, виртуално място за срещи

Click (1) verb- глагол Потребителите щракват с мишката върху бутона, за да възложат на компютъра да извърши командването

Click (2) noun- съществително изпълнението е само на едно щракване на мишката

Click fraud- модели, при които на издателите на уеб сайт, който носи реклами се плаща за всеки клик върху тези реклами, съществува възможност за злоупотреба. Кликването върху измамите позовава на безскрупулни издатели нечестно увеличаване на размера на кликванията върху рекламите на сайта си, за да се увеличат приходите

Click rate/ratio- Процентното съотношение на импресиите, които рекламните банери могат да получат срещу броя на посетителите на уеб страница, съдържаща банера. Използва се за измерване на рекламния отговор

Clickstream- Маршрутът, който посетител поема през уеб сайт. Също известен като “clickpath”

Ciickpath- вижте clickstream

Clicks and bricks- вижте clicks and mortar

Clicks and mortar [traders]- бизнеси които търгуват и он- и офлайн. Терминът произлиза от идеята, че бизнесът използва “кликване” (на мишката) и хоросан (по отношение на физическите сгради) в своите методи на търговия в двете потребителски и индустриални пазари

Clickthrough- когато потребителят кликне върху някоя връзка, въпреки че обикновено се отнася за банер реклами

Clickthrough rate (CTR)- процентът на кликване към общия брой път, в които линка е видян

Click-wrap- термин, използван, когато потребителят трябва да кликне върху потвърждение на термините / условия, за да продължите със сделката Client софтуерна програма, която се използва за контакт и получаване на данни от сървърния софтуер на друг компютър

Cloaking- Практиката за използване на технология, чрез търсачка, да се запише съдържание на сайт, различно от това, което потребителят ще види

CMS (Content Management System)- софтуер, който позволява съдържание да се прибавя и / или манипулира в уеб сайт

Commercial blog блог, разработен от една организация (а не индивидуално) като част от маркетинговата стратегия

Community web site- сайт, където потребителите със сходни интереси общуват един с друг

Computer Telephony Integration (CTI)- софтуерно приложение, широко използвано в кол-центрове за управление на телефонни разговори

Conceptual search- търсене на документи, въз основа на концепцията за търсене, отколкото на специфични думи

Consumer Generated Media (CGM)- описание на съдържанието на уеб сайтовете, предназначени за публични коментари

Content- вижте web content

Content management Systems- ръчни и автоматични – въведени в действие, за да се управлява текстово съдържание на уеб сайтове

Content rich- термин за търсачка, който се отнася до факта, че алгоритмите дават по-висок ранг на страници, които съдържат ключови думи, за които даден потребител търси

Contextual and behavioural targeting- насочването на онлайн промоции към потенциални клиенти, базирани на предишното им онлайн поведение (т.е. сайтовете ?
?оито са посетили) и контекста на съдържанието на уеб сайта

Conversion- Когато посетител на сайта извърши нещо независимо от целта на уеб сайт (например поръчка на продукт или се присъединява към бюлетин)

Conversion by acquisition- е-измерител, при който рекламната кампания или източник, който клиентът използва за първото посещение на уеб сайта са регистрирани, така че всяка последваща покупка клиента може да бъде насочен към този източник

Conversion path analysis- Опит за количествена оценка на ефекта от различни елементи на една мулти-канална кампания с е-маркетингови цели Conversion rate Съотношението на посетителите на сайта към конверсиите

Cookies- Електронни “търсещи карти”, които са депозирани на твърдия диск на компютъра на потребителя, когато посещавате някой уеб сайт. По същество, Cookie улеснява отчитането на данни за потребителите и тяхното посещение на уеб сайт, който е издал този Cookie

Cost per order- Общите маркетинг разходи, разделени на общата стойност на поръчките

Cost per visit- общо пазарните разходи, разделени на броя на посещенията

CPA- (цена на действие) на метода за събиране на такси за „плащане на клик” рекламите

CPM (цена на хиляда импресии) метод за събиране на такси за „плащане на импресиите” рекламите.”М”, латинската буква за хиляда души, се използва, тъй като рекламните импресии се продават в блокове по хиляда

CPC (cost per click)- вижте Pay Per Click

CPC (cost per click)- вижте Pay Per Click

Cross linking обвързването на съдържанието в рамките на уеб сайт от страниците в този сайт

Cue words- думи, термини, или изрази, които уведомяват търсачките за контекста на търсенето

CSS (Cascading Style Sheets)- приложение на HTML, което дава възможност и на разработчиците и на потребителите на уеб сайта по-голям контрол над това как страниците са показани. CSS помага на дизайнери да създават сайтове, където всички страници да отговарят на еднакви принципи, дизайн

Cyber- Въпреки че самата дума не съществува, терминът като префикс показва връзката с компютрите. Напоследък префикса показва на връзка с Интернет- например престъпления в кибернетичното пространство ще бъдат престъпления, извършени през Интернет

Cyberspace- термин, иницииран от автора, Уилям Гибсън в неговия роман “Neuromancer”. Думата понякога се използва за описание на целия диапазон на информационните ресурси, достъпни чрез компютърни мрежи, като цяло, и в Интернет по-специално

Cybersquatting- Практиката на регистриране на домейн с единствената цел да го продава с печалба

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *