03 Nov

Е-маркетинг “D”

[sg_popup id=1] Е-маркетинг Database– събирането на информация, съхранена в компютъризиран формат

Database Marketing– форма на директен маркетинг чрез бази данни на клиенти в комбинация с други бази данни (продукти, доставчици, дистрибутори), за да генерира персонализирана комуникация с потенциални клиенти
Data mining– вижте data warehouse
Data warehouse– събирането на данни (база данни), предназначени за подкрепа на управлението на вземане на решения

Daypart session– форма на реклама, когато един рекламодател доминира цялата реклама на издателите на уеб сайт за предварително определено време от деня
Dead link – името, дадено на връзка, която не води към уеб сайт, където преди това е водила
Dedicated server– сървър, който е домакин на един уеб сайт, обикновено е собственост на издателя на този уеб сайт
Deep linking– влизане в уеб сайта чрез връзки към вътрешните страници, а не на началната страница на сайта
De-listing– kогато страници са премахнати от индекса на търсачката
Denial-of-Service (DoS) attack– използването на специализиран софтуер, за да защитите даден уеб сайт с претоварването му от фантом посетители
Depth of visit– доколко далече(дълбоко) посетителят отива в уеб сайт, измерено чрез броя на страниците
Destination site– целта на един линк или „сайта на кацане”
Dial-up connection– някогашен популярен метод за свързване към мрежата. Модема на потребителя се свързва с ISP, чрез който Интернет връзката е установена
Digital– както специалистите казват – цялата информация се обработва под формата на електронни сигнали. Тези сигнали могат да бъдат включени или изключени, и така представляват двоичен номера
Digital certificate (Digital ID)- все по-популярно устройство за сигурност, основно средство за идентифициране на физическите лица по Интернет
Digital divide– термин, използван за описване на пропастта между “haves” и ‘have-nots’ в цифровия свят. По същество, това представлява разликата между тези, които имат достъп до Интернет и онези, които нямат
Digital ID– вижте Digital certificate
Digital products– тези продукти, които могат да бъдат конфигурирани в цифров формат, което ще им позволи да бъдат доставени чрез Интернет
Digital signature– използва се за проверка на съдържанието на съобщенията, както и самоличността на подписващия се
Digital Subscriber Line (DSL)– технология, която позволява бърз пренос на данни през стандартните телефонни линии чрез конвенционалните модеми. ADSL (Асиметрична цифрова абонатна линия) позволява по-бърз пренос на данни
Directory A– е директен наследник на офлайн директорията, онлайн директорията се усъществява с участието на човека, а не разчита на „паяци”, които да действат като тези при търсачките. В директориите, уеб сайтовете обикновено се преразглеждат и се поставят в определена категория.
Distinct– visitor вижте unique visitor

DNS (Domain Name System)– разпределена база данни, клиент-сървър система, която свързва домейн имена с техните числови адреси

DNS blockiest– списък използван от спам филтрите за блокиране на нежелана електронна поща. Списъкът е съставен от DNS записите на домейни, които са били идентифицирани като източник на спам имейли
Domain name– често описвано като адрес на уеб сайт, което по-конкретно е уникално име, което идентифицира интернет сайта, като всяко име е уникално, защото зад всяко домейн име стой уникален номер
Domain name registar– фирма, която печели от регистрацията на домейн имена за своите клиенти
Domain Name System– вижте DNS
Doorway page– (също така известна като мост, или скок страница) уеб страница, създадена изцяло с цел да се класира високо в индекса на
търсачката.
DoS attack– вижте Denial of Service attack
Dot.com– това са основно компании, които действат предимно онлайн и са създадени с големи инвестиции в края на деветдесетте години – т. нар. “dot.com бум”. Фондови пазари открили, че повечето dot.coms предлагат малко като стойност на потребителите и ги нарекоха- “dot.com бюст”, и така се получи “dot.bombs” Dot Pitch- пространството между пикселите. По-малките пространства между пикселите увеличават качеството на картината. Например- 28 mm е по-добре, отколкото ,32 mm
Download– прехвърляне на файлове от отдалечен компютър до компютъра на потребителя
Download time– представлява времето за изтегляне на всеки документ на компютъра, например, колко време е необходимо за отварянето на дадена уеб страница, за да се изтегли върху потребителския браузър
Down-tim– във връзка към уеб сайтовете, колко дълго може да бъде достъпен за потребителите
DSL– вижте digial subscriber line

Dynamic rotation The– (често на случаен принцип) ротация на банер реклами на уеб страница

Dynamic URL– вижте Dynamic web pages
Dynamic web pages/sites– те се появяват само при желание и действие на потребителя. Тези страници са разпределени в динамични URL-ли

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *