04 Nov

А(H1N1) или как нещата се случват от уста на уста чрез вирусния маркетинг

[sg_popup id=1] Вирусния маркетингТолкова много се е изписало и изговорило за вирусният маркетинг, че той се е превърнал в наистина вирусен. Дойде ред и ние да пипнем от заразата и да ви се изкашляме..

Съществуват много типове маркетинг от уста на уста. По-разпространените от тях са:

Buzz маркетингът, който има за цел хората да се забавляват и да разкажат на приятелите си за приятните преживявания, а те да разкажат на своите и така нататък по веригата. Целта е да се създаде „шум” около марката.

Вирусният маркетинг е маркетинг, които има доста общо с Buzz маркетингът, но тук съобщенията се предават между приятели най-често по имейл или друг вариант на електронни съобщения.

Друг тип маркетинг от уста на уста е разпространението на специални мостри или продукти на ключови за клиентите на компанията места. Убедили се в качествата на съответният продукт хората препоръчват на приятелите си конкретната марка.

Често определени каузи могат да послужат за привличането на определена таргетирана група от потребители и по този начин да се привлече както тяхното така и вниманието на техните роднини и приятели.

Маркетингът от уста на уста има много предимства като: ниска цена за реализация, достигане до съществен брой хора, качество на постигнатите контакти (поради личната препоръка), доверие в компанията и много други.

Нещото, за което трябва най-много да се внимава при този тип маркетинг е възможността нещата да излязат извън контрол. Мнението на хората се мени и понякога фактите се изопачават, затова е възможно едната такава кампания да се обърне срещу създателите си. Към подобни кампании трябва да се пристъпва само когато с много ясно дефинирана целта, таргет групата и това което искате да кажете на хората, респективно това, което искате те да говорят за вас.

Съществуват и други типове и начини да се рекламира от уста на уста. При всички, обаче действа един принцип: Вечното желание на хората да обменят полезна информация и да комуникират.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *