I`m an alien, I`m a legal alien…I`m а „маркетолог в България”

Related posts

Comments ( 7 )

 • Много интересен пост, браво, Вили!

  Дано само маркетингът в България не се превърне в любима тема за философстване и даване на мнения – като политиката и футбола, от които всички разбират.

  В тази връзка разбирам твоите опасения от това, че хората, които работят в маркетинг отделите, много често не са завършили това.

  Според мен ситуацията е предизвикана от недостатъчната управленска култура на самите собственици и бизнес мениджъри – те, за съжаление, много често нямат достатъчно добра представа какво животно е това маркетингът и смятат, че всеки може да работи подобно нещо.

 • Искам само да допълня Поли относно управленската култура.

  Това което съм забелязал не само на местата където съм бил зает професионално, но и в други фирми е залагането на маркетинга като функция от само едното П, това на промоциите.

  Т.е. в повечето случай дадените на маркетьорите правомощия са многократно по-малки от исканите резултати и там нишката се къса.

 • Здравей, Поли!

  Именно в това вече се е превърнал маркетингът в България- в тема за разговори, по която всеки може да вземе отношение: я по някоя реклама, я по промоция или по цялостна линия и стратегия. Не казвам, че ако обичаш футбола не трябва да гледаш и да коментираш, но все пак на терена трябва да бъдат само професионалистите, нали 🙂

  Относно изискванията за работа, всеки път се сещам за примера от твоята статия в Буркана (http://www.marketingburkan.com/archives/4068), който съвсем случайно срещнах и в оргинал- за маркетологът- ветеринар и спирам с размислите по темата дотук 🙂

  Все пак аз винаги съм била оптимист, защото неразвитата и донякъде оплетена ситуация тук в България дава възможнсоти, които хората в чужбина, работещи в привидно по-добри усовия, нямат.

 • Да, хората твърдят, че в условия на ограничения израстват гениите и се раждат гениални идеи, но дали е така, кой знае. Това в рамките на шегата.

  Въпросът е как да ограмотим управленците или да чакаме да се сменят мениджърските поколения?

 • В карайна сметка сме въвлечени в един омагьосан кръг. Може би по-компетентните мениджъри биха обяснили похода си с това, че действат според това, което пазара им предлага.

  Смяната на мениджърското поколение ми звучи доста добре, но не бихме дочакали, може би момент на пълно отрезвяване:)

  Мениджърите може би биха се ограмотили, както биха и останалите хора в обществото, ако визията за маркетинга и маркетолога се промени коренно. Точно това беше идеята ми когато започнах да пиша статията. Маретинга се е профанизирал, а заедно с него и мнението на хората, усилията на специалистите, компетентността на преподавателите и решенията на мениджърите. Според мен ключа е в предизвикването на хората да мислят по въпросите на маркетинга от “правилната” гледна точка и сами да открият своето отношение към него. Тоест да се изведе точната идея за маркетига и да се разрушат грешните представи от съвременните поколения маркетолози.

  Трябва да се полагат усилия от всички хора с възможности да се запази науката от обезличаване и да се придаде стойност на професията маркетолог тук в България.

  Това е моята визия, а ти Поли, каква е твоята идея? Как може да бъде “изведен” маркетинга от кризата,в която се намира?

 • Аз – както и вие – се опитвам да го направя с блогване, с популяризиране на маркетинг професията и стойността, която носи маркетинга за бизнеса.

  А също – и като се опитвам да формираме едно неформално общество от професионалисти, които се подпомагат и обсъждат маркетингови идеи и проекти.

 • Мисля, че с Буркана успяваш да достигнеш по истински начин до много хора, които се интересуват от темата, а и ние ще дадем своя скромен принос към каузата 🙂
  Ясната насока в едно начинание е гаранция за положителния му завършек.

  Лека вечер