26 Nov

Е-маркетинг “F,G,H”

[sg_popup id=1] Е-маркетинг FAQ- вижте Frequently Asked Questions
Filename extension три или четири буквена наставка за име на файла за определяне на типа файл напр. GIF

File Transfer Protocol вижте FTP
Filtering database- база данни от домейн имена, организации или индивиди, които са били идентифицирани като извършители на спам

Flame- персонална атака върху други ползватели на Интернет, чрез електронна поща, Usenet или пощенски списъци
Flash- Търговското името на векторно-базирани движещи се графики, създадени с Macromedia формат за публикуване на анимациите на World Wide Web
Flash front- page страница от уеб сайт, който използва Flash предната или на първо място, често има “Флаш интро” – поредица от графики, които се движат заедно, за да се получи въвеждането в уеб сайт Floating ads също по-долу “voken” (виртуална знак), плаващата реклама е близка роднина на pop-up, но по-сложна. Този тип реклама “плава” над горната част на дадена уеб страница със съдържание, а не се появяват в един малък прозорец на браузъра
Forward auction- обикновено B2B практика- продавачи които пускат излишни или остарели запаси или оборудване за продажба на уеб сайт – и приканват към предложенията чрез него
Frames HTML- конструкция, която позволява две уеб страници да се възприемат като една страница разделени в отделни райони или “рамки”. Обикновено една рамка ще остане статична, докато другата променлива. Често се използва като навигационно стройство, когато съдържанието на сайта е изброено в статична рамка
Frequently Asked Questions (FAQ)- списък с отговорите на най-често срещаните въпроси за конкретен обект
Front page- вижте home page
FTP (File Transfer Protocol)- една програма, която позволява на интернет потребителите да прехвърлят файлове между два компютъра, които са свързани чрез Интернет
G2B- съкращение на търговията в контекста на бизнеса на правителството и фирмите
G2C- съкращение за предоставяне на услуги от правителството на гражданите
Gateway page вижте doorway page

Ghost site- уеб сайт, който все съществува, но вече не е актуализиран или поддържан

GIF- (Graphic Interchange Format) общ формат на файлове с изображения, особено подходящ за изображения, съдържащи големи райони от един и същи цвят
Gigabyte 1000- или (по-точно) 1024 мегабайта
Google (verb) to google- за търсене на нещо или някой, с помощта на търсачката – не е задължително да е Google
Graphic design- фактори, които регулират физическия облик и естетиката на дадена уеб страница. Някой, който изпълнява такива функции е графичен дизайнер
Hacker Computer- специалисти, които могат да получат достъп до неразрешена компютърна система
Hexadecimal code- на шест-цифрен код, използван за да уточни какъв цвят на текста ще бъде показан в интернет. За пример, черен е 000000
Hidden text- (също така известен като невидим текст) съдържанието на уеб сайт, което не може да се чете от хората. Това обикновено се постига чрез текста в същия цвят като фона (т.е. бяло)
Hit Used- е препратка към интернет, “хит” означава искане от уеб браузър за един файл от уеб сървъра
Home Page (or homepage) (1)- на уеб страница, която браузъра е настроен да използва, когато се стратира
Home Page (or homepage) (2)- основната уеб страница, за бизнес, организация или лице,
Host server- сървър, който е домакин на уеб сайт или сайтове
Hot spot- термин използван за описване на зона в публичното пространство, хотел или на летището, например, която осигурява безжичен достъп до Intenet
HTML(HyperText Markup Language)- за кодиране на езика, използван за създаване на документи за ползване на World Wide Web, където указания “- наречени маркери – се използват за да се „каже” на браузъра по какъв начи да представи съдържанието< br />
HTTP (HyperText Transfer Protocol)- протокол за хипертекст преместване на файлове в Интернет – оттам пълния URL на всеки сайт започва с HTTP
Hyperlink вижте link
Hypertext- текстът на дадена уеб страница, която играе ролята на връзка към друг документ – обикновено друга уеб-страница, когато потребителят кликне върху нея. Поради тази причина той е известен също като „връзка” в текста
HyperText Transfer Protocol вижте HTTP