09 Dec

Е-маркетинг “I, J”

[sg_popup id=1] Е-маркетинг ICANN- (Интернет корпорацията за присвояване на имена и номера) наследник на InterNIC, отговорна за редица задачи, sвързани с Интернет, най-вече за задачи свързани с домейн имена и номера

Image map на сайта– графика в уеб страница, която е разделена на части, които се свързват с различни страници или сайтове

IMP -(интерактивен медия плеър) мултимедийно приложение, което позволява изтегляне на компютрите на видео фаилове, така че позволява да се играе без стрийминг

Impression- клик върху банер реклама например, т.е. рекламна импресия

Inbound links -(също така известен като задни връзки) хипертекст като връзка на тази точка в даден уеб страница

Index –на каталога за търсене на документи, създадени от софтуера на търсачката, който може да търси по заявка

Index page- предната страница на уеб сайта.

Information architecture- начинът, по който дадена уеб страница е организирана и представена на потребителя – по такъв начин, че навигацията на целия сайт е интуитивна и лесна

Information superhighway- средсво за ускорен трафик

Instant messaging (IM)- метод на комуникация “онлайн”, който позволява на потребителите да създават частни чат стаи с други лица internet (Lower case i) когато две или повече мрежи са свързани заедно те създават интернет

internet (Lower case i)- когато по-голяма група от интер-свързани мрежи, еволюира от ARPANet се смята за нещо повече от интернет, това бе наречено Интернет

Internet Protocol (IP)- Най-важният протокол, на който се основава Интернет. Той определя колко пакети от данни да се получат от източника до съответната дестинация

Internet Service Provider- организация, която предоставя достъп до Интернет, обикновено като бизнес модел

InterNiC (internet Network information Center)- До 1998 г., InterNiC, интегриран мрежов информационен център, разработен в няколко компании, във връзка с правителството на САЩ, е управителният орган на Интернет. Неговата власт е поета от ICANN

Interstitial- вижте pop up

intranet- частна мрежа вътре в една компания или организация,в която се използва един и същ вид софтуер, който ще намерите в интернет, но тя е само за вътрешно ползване

intrusion detection systems (IDSs)- софтуер създаден с цел да контролира цялата дейност на една мрежа или хост компютъра и идентифицира подозрителни модели, които могат да причинят потенциален проблем с нападението на тази система – хакер, например – и да вземат автоматизирани мерки за предотвратяване на нападението

Invisibie text- вижте hidden text

invisible web- концепцията, че много от сайтовете не са открити от потребителите, тъй като тези сайтове не са индексирани добре в търсачките

iP- вижте Internet Protocol

IP address (internet Protocol Address)- вижте IP number

IP Number (Internet Protocol Number)- уникален номер, състоящ се от 4 числа,от нула до 255, разделени с точки, например 165.113.245.2. Специфичнния IP номер е определен за всеки домейн – “IP адрес”

IP recognition- софтуерно приложение, което идентифицира, чрез IP адрес, къде в света е потребителя. Използва се за обслужване на сайтове на местния език

IP Telephony- вижте E-telephony

iSDN (integrated Services Digital Network)- начин да се движат повече данни по съществуващите редовни телефонни линии. Той може да осигури скорост от около 128000 бита на секунда през редовни телефонни линии

ISP- вижте Internet Service Provider

JavaScript- език за програмиране, използван в уеб страниците, обикновено за да добавите елементи, които правят уеб страниците по-интерактивни

JPEG (Joint Photographic Experts Group)- JPEG най-често се споменава като формат за снимкови файлове. JPEG формата е предпочитан пред GIF формата за фотографски изображения

Jump page- вижте doorway page

Е-маркетинг “K, L”