19 Dec

Потребителско поведение

[sg_popup id=1] Потребителското поведение е обект на изучаване на всяка фирма, ориентирана към напредък и развитие. Потребителите са един от факторите, детерминиращи маркетинговата стратегия на фирмата наред с конкурентите, доставчиците и кредиторите.

Потребителят е решаващ фактор за резултат на всяка предприета инициатива- стартиране на нов бизнес, пускане на нов продукт разширяване на дистрибуционната мрежа. За всяка фирма е важно да може да разчита и да познава реакциите на потребителите и да чертае своите планове в съответствие с тях.

А ако става въпрос за нашето собствено поведение на пазара на труда например, може да ви е полезна следната статия: Колко пари се печелят от надомна работа в Интернет?

 

В еволюцията на икономическото развитие потребителя не е получавал нужното му внимание от страна на търговци и производители. Ролята на потребителското поведение за разработка на маркетингова стратегия е двупосочна: формиране на пазарна сегментация от една страна, и конкретизация на маркетинговия микс, от друга.
 
На схемата може да се види структурата на факторите, формиращи разбирането за потребителското поведение, както и релацията между него и формиране на маркетинговата стратегия на фирмата.

 

 

Влиянието на групите дава отражение върху информационното обработване и вземането на решение за покупката. Директно потребителското поведение формират следните фактори: демографската и семейна структура; нуждите емоциите, ценностите и индивидуалността на потребителите; поведението при покупка и употреба; платежоспособността и склонността към потребление.
Хиляди нови продукти се предлагат на пазара ежедневно. За да бъдат пазарно успешни, те задължително трябва да решават конкретен потребителски проблем. Затова маркетинговите специалисти изследват и анализират желанията на потребителите, както и начина, по който характерните черти на продукта се комбинират за да задоволят изискванията от гледна точка на цена, качество, дистрибуция. Това всъщност е маркетинговия микс– основния инструмент в ръцете на маретолозите. Именно тази зависимост е отразена на следващата графика.

Потребителското поведение върви ръка за ръка с маркетинговите анализи и е отправна точка за всяка предприета крачка в икономическата еволюция на фирмата.

Прочетете още:

Какви SEO Software и Tools използвам?

  Comments

 1. January 17, 2010

  супер интересна статия – благодаря ти

 2. January 18, 2010

  Здрвейте!

  Благодаря за първия Ви коментар в GV Trend!

  Радвам се, че материалът Ви се е сторил инетересен. Дано за в бъдеще успяваме да привлечем вниманието Ви с още полезни статии.

  Успешна седмица!

 3. Anonymous
  February 12, 2012

  Отличная статья, мне нрваится, дошстойно.

Comments are closed.