23 Jan

Е-маркетинг “K, L”

[sg_popup id=1] Е-маркетинг Keyword- думата или фраза,която търсещия въвежда в полето за търсене на търсачката , и думата, думи или фрази, за които оптимизатора на търсачката оптимизира уеб страница. Също така наречено търсена дума или фраза

Keyword advertising вижте Search engine advertising

Keyword density- термин за търсене, който се отнася до броя пъти, в които дадена ключова дума се появява в текста на дадена уеб страница. Колкото повече пъти се появява, толкова по-ефективно

Keyword domain name- име на домейн, което е избрано, защото съдържа фрази, за които сайта е оптимизиран

Keyword stuffing- практиката на прекомерно повтаряне – stuffing – на ключови думи в текста и мета таговете на уеб сайт

Kilobyte- често прието да бъде хиляда байта, въпреки че е технически е 1024 байта

LAN (Local Area Network)- компютърна мрежа ограничена до непосредствената област, обикновено една и съща сграда или етаж на сграда

Landing pages- страница специално разработена като място, където потребителят е насочена, когато отговори на промоция. Тази промоция може да бъде представен офлайн или онлайн

Length of visit- времето, което потребителят прекарва на уеб сайт при всяко посещение

Link съкращение на hyperlink – това, което прави Интернет това което е. Като щракнете върху хипервръзката – изображение или текст – води потребителя до друг документ, обикновено друга уеб страница или сайт Link farming процеса на обмен на многобройните взаимни връзки с уеб сайтовете, с цел да се увеличи search engine optimisation

Link popularity- измерител за популярността на страница на базата на броя на входящите връзки. Search engines може да използват този параметър, за да определят класирането на сайта от търсачката класиране

Link rot- описание на проблема, който причинява проблеми в Интернет

Link text вижте hypertext

Listings- информацията, която се появява на страницата с резултати на търсачката (SERP) в отговор на търсенето

Listserver- софтуер за обработка за изпращане на електронна поща на няколко лица, по едно и също време. Е-мейл маркетолозите биха използвали това да черпят от тяхната база данни, до която тези адреси за електронна поща да бъдат изпратени

Log files вижте web logs

Login (noun)- името на профила, използвано за получаване на достъп до компютърна система, обикновено не е тайна

Login (verb)- действие за влизане в компютърна система

Е-маркетинг “M, N, O”