05 Feb

Маркетингов план- основни моменти

[sg_popup id=1] Планирането в маркетинга представлява управленски процес. Най-просто казано това е начинът ресурсите на дадена компания да се организират така, че тя да постигне поставените цели. Планирането е още и връзката между това което организацията представлява в момента и това което може да представлява в бъдеще.

 

Маркетинговият план в повечето случаи представлява или описание на плана за продажбите и неговото примерно изпълнение или мащабен план на продажбите, продуктовите линии и пазари на фирмата.

Според периода, за който се планира маркетинговите планове са: Дългосрочни маркетингови планове от 3 до 5 години; Средносрочни маркетингови планове за 2 или 3 години; Краткосрочни маркетингови планове за 1 година или дори няколко месеца.

Съществуват основно два типа планиране: Стратегическо и оперативно. Разликата, е че докато в стратегическото планиране се определят главните насоки и акценти за развитие на бизнеса в оперативното се разработват конкретни решения по отношение на изпълнението на маркетинговия план свързани основно с маркетинг микса. Оперативното маркетингово планиране има за задача да даде конкретните решения чрез, които маркетинговата стратегия ще даде желания резултат.

 

От какво значение е маркетинговото планиране за фирмата?

На първо място то дава поглед на мениджърите на компанията за дългосрочното и развитие. Освен това чрез планирането самата организация започва да функционира по адекватен на средата, в която функционира начин. В това число се включва и по-стриктното изразходване на ресурсите и бюджета на компанията (те са разчетени в маркетинговия план). Друг важно преимущество което дава маркетинговият план, е че той дава ясна представа за конкурентната област, в която се намира съответната фирма и съответно насочва компанията към потребителите и конкурентите и едновременно.

Планът може да бъде и използван за въвеждане на нови служители в работата на фирмата така, че това да стане максимално бързо и полезно и за двете страни. Той е не само план за развитие, но и способ да се подобри комуникацията между различните по функционалност отдели в компанията, защото с негова помощ те координират действията си. Като обобщение може да кажем, че маркетинговият план е олицетворение на фирмената култура и философия за развитие. Освен всичко друго планът служи и като полезен инструмент за контрол и съблюдаване на качеството на процесите във фирмата.

Самият процес на планиране представлява определен начин на мислене, които е полезен за всяка организация. В процеса на маркетингово планиране има основно две части: аналитична и перспективна. В аналитичната се определя какви са причините компанията да е в настоящото състояние, както и какво точно е то и какви преимущества и недостатъци носи. В частта на перспективата е същинския въпрос на плана. Тук се излагат целите, целевите пазари на компанията, стратегиите и програмите за действие.

В началото на плана се прави одит. Той определя настоящето състояние на компанията. Определят се периода и механизма на отчитане на промените в състоянието на компанията. Маркетьорът събира, обработва и анализира получената информация и непрекъснато попълва одитната база от данни като я следи в развитие.

Важен момент от маркетинговия план е SWOT анализа. Някои специалисти в последно време оспорват адекватността на този метод, но ние ще се спрем на този въпрос в специална статия по темата.

След като одитът е направен и са анализирани силните и слаби страни на компанията се преминава към разработване на маркетинговите цели и стратегия.

 

 • Определяне на фирмената мисия
 • Определяне на маркетинговата цел
 • Разработване на алтернативи
 • Избор на стратегия

След като имаме свършената до тук работа е време да преминем към планове за поетапно осъщетвяване на маркетинговата стратегия. Те включват конкретни мерки и средства, които се използват за постигане на целите в кратки периоди от време. Такива средства са конкретни техники за продажби, конкретни продажбени канали и т.н. Определят се месечни или годишни бюджети с точен разчет на изразходване на средствата и виждане за тяхнта възвръщаемост.

 

Това което изложиш до тук е кратко описание и набелязване на основните елменти и акценти в маркетинговия план. В следващите материали по темата ще се спрем подробно на всяка отделна част от него и ако е възможно ще се постараем да дадем и конкретни примери.

 

Още по темата:

8 SEO услуги които НE работят.
Цена на SEO в България. Каква е цената на оптимизацията за Google?
Калкулатор за реклама в интернет
 
Онлайн магазин – как да го направим да продава през 2016? 6+1 канала за продажби с подробни указания.

 

Използвана литература:

Маркетингово планиране, Младенова

[schema type=”review” url=”http://business-trend.net/blog-post-11/” name=”Григор Йовов” description=”Маркетингов план основни аспекти” rev_name=”Маркетингов план- основни моменти” rev_body=”Маркетингов план основни аспекти, най-важното за маркетинговия план.” author=”Григор Йовов” user_review=”10″ min_review=”1″ max_review=”10″ ]

  Comments

 1. V
  March 29, 2010

  Понякога цялата маркетингова “наука” ми изглежда много суха. Дотолкова, че изглежда, че ако спазваш основните принципи, ще успееш. А аз харесвам лудите, неконвенционални идея. За жалост такива не виреят в България.

  Поздравления за статията. Един успешен в маркетинга човек трябва да има дисциплина.

  Reply
 2. March 29, 2010

  Благодаря за поздравленията, радвам се, че оценяваш услилята ми.

  Има нещо общо между клишетата- те в повечето случаи са верни! Затова ще започна с такова: Истината е в баланса.

  За маркетинга и за развиването на успешен бизнес модел 90% от успеха зависи от личните качества на предприемача, а не от маркетинговото му образование.

  Това което теорията прави е да ни предпази от най-грубите и елементарни грешки, които можем да допуснем и да ни насочи към това за което трябва да мислим като бизнес хора. Да разберем как са мислили по-успелите хора в бизнеса, не за да ги копираме, а за да видим как и ние трябва да сме предприемчиви, пробивни, пресметливи и т.н. също е част от теорията.

  Иначе апелира: Колкото се може повече практика през деня и по една книга преди заспиване 🙂

  Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *