02 Mar

Е-маркетинг “P”

[sg_popup id=1]

P2P (people to peopie or peer to peer)- описват се действията на отделни лица с други лица
Packet- набор от данни, които пътуват в Интернет. Всъщност, разделянето на данни в пакети и тяхното прехвърляне от подателя до получателя е в основата на Интернет

Packet Switching- метод за движение през данни в интернет, като всички данни, идващи от източник компютър са разделени на части, преди да бъдат прехвърлени към компютър
Page impression- изтегляне на една уеб страница. Също известен като преглед на страница
PageRank- елемент от Google алгоритъмът на сайта PageRank се определя въз основа на броя на входящите връзки, сочещи към сайта. Колкото повече линкове има към сайта, толкова по-“ценен” е той

Page request- когато потребителят избира (кликне върху) линк, или въведете URL в уеб браузъра потребителят иска дадена страница

Paid Inclusion- (or pay for inclusion когато уеб страници в сайта гарантирано ще бъдат включени в търсачката или индекса на директорията в замяна на плащане

Paid Listings- вижте paid placement

Paid Placement- на обявата където листинги са гарантирани за да се появят в търсачката (SERP) по определени термини за търсене, с по-висок ранг, получен като се заплати повече отколкото другите рекламодатели

Paid search- когато онлайн търговецът плаща за уеб сайт, за да бъдат включени в резултатите от търсене на платена търсачка като GoTo.com

Pay for Performance- вижте pay per click

Pay Per Call- когато онлайн обява, или свързан уеб сайт, включва безплатни телефонни номера и софтуер

Pay Per Click- плащане за онлайн реклама, което се прави за всеки клик, извършен. Също известен като CPC (цена за клик) и CPA (цена на действие)

Pay Per Click- търсачката НПК търсачки класира уеб сайтове с най-голям купувач. Най-високата оферта за дадена ключова дума се нарежда най-високо

Pay Per Impression (PPI)- онлайн рекламен модел, в койот рекламодателят плаща договорена сума за брой пъти, който тяхната реклама е отворена в уеб сайта, независимо от последващите действия на потребителя

Pay-per-revi- практика при директории с такса за уеб сайт, за да се преразгледа включване в тази директория

PDA (Personal Digital Assistant)- преносим персонален компютър

PDF (Portabie Document Format)- файл формат, който възпроизвежда документи в електронен вид, така че те да могат да бъдат изпратени, видяни, и отпечатани точнотака както първоначално излеждат

Personae- концепция често, използвана във връзка с архитектурата на убеждението, което е произлязло от демографската сегментацията

PFI (pay for inclusion)- вижте Paid Inclusion

Persuasion architecture- средства, използвани за уеб сайта, който е бил построена по такъв начин, че да убеди посетителите да предприемат действие, желани от неговия автор

Phishing- тип измама, която използва фалшива електронна поща, предназначена да заблуди потребителите при разкриването на лични финансови данни

Pixel- индивидуалните точките, използвани за показване на изображения върху компютърни монитори. Броят на пикселите на инч (PPI) определя разделителната способност на изображението

Plug-In- (обикновено малко) парче от софтуер, който добавя функции за по-голяма част от софтуера. Plug-In често са създадени от хора, различни от издателите на софтуера

Podcasts- (подкастинг) Аудио версии на съдържанието на уеб сайта (например; музика, интервюта, блогове или семинари) изтеглена като MP3 файл и слушана с всички подходящи лични аудио (MP3) плейър

POP (Point of Presence)- обикновено един град или място, където можеш да се свържеш с мрежата, често
с Dial-Up телефонни линии

POP3 (Post Office Protocol version 3)- протоколът, с който по-голямата част от абонатите на индивидуални Интернет доставчикци на услуги за електронна поща могат да имат достъп до своите пощи

Pop up- изникваща реклама, която се появява в отделен – обикновено малък прозорец на браузъра, докато дадена уеб страница се зарежда

Porta!- (1) Първоначално, порталите се мятаха за “врата”, към целия Интернет – това е страницата, която първо се появява, когато потребителят отваря браузъра си на компютър, която е обинковенно страницата на техните ISP

Porta I- (2) въпреки че все още действат като портали, много уеб сайтове сега действат и като входове за ограничена информация, а не на цялата територия на Интернет и също толкова често порталите се развиват като виртуална общност

Post Office Protocol- вижте POP3

PPI- вижте Pixel
rospects- членове на общество, които чрез дума или действие са изложени сами да бъдат потенциални клиенти

Protocol- Правилата, които правят възможна размяна на съобщения между потребителите в Интернет, или в рамките на дадена мрежа

Proxy server- сървър, който седи между клиентското приложение, като например уеб браузъра и реален сървър. Той предава всички заявки към реалния сървър, за да види дали той може да изпълни исканията

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *