21 Mar

Е- маркетинг “Q, R, S”

[sg_popup id=1] Е- маркетинг Query term- вижте keyword

Rank/ranking- вижте search engine rank

Reciprocal link- размяна на връзки между две места

Referring site- уеб сайт, който изпраща един посетител на друг сайт. Например търсачка

Repeat visitor- посетител, който е бил на сайта и преди това

Resolution- терминът, използван за остротата на изображението, изразено в пиксели на инч за монитори, скенери, или имидж файлове. Образите с висока резолюция изискват повече памет за да се показват

Reverse auction- разширение за традиционните практики за участие в търгове, където купувачи поставят своите изисквания по отношение на уеб сайта и приканват заинтересованите страни да наддават за бизнеса

Router- специално предназначен компютър (или софтуерен пакет), който се занимава връзката между мрежите

RSS- означавайки или RDF Site Summary, Rich Site Summary или Really Simple Syndication, RSS е формат за синхронизиране на уеб съдържанието, като например новини, събития, обяви, новини истории или откъси от блогове

RSS search engines- търсачки, които приемат съдържание не от индексиране в Интернет, а от получаване на RSS фийдове


RSS tracker- (също така известен като четец на блогове) софтуерно приложение, което следи ключови думи или фрази, които се появяват в блогове, които използват RSS за тяхното предаване Safelist списък на е-мейл адресите, притежателите на които са се съгласили да получават съобщения по електронна поща от организацията

Search Engine- инструмент или програма, която позволява търсене по ключови думи за подобни сайтове и информация в Интернет

Search Engine Marketing (SEM)- практикуването на маркетинг на уеб сайт чрез търсачките. Това може да бъде чрез подобряване на ранга на сайта в листинги или чрез закупуване на платени обяви – или чрез комбинация от двете

Search Engine Optimisation (SEO)- практиката на менажиране на съответните елементи на уеб сайта, така че да се индексират добре в листингите на търсачките

Search engine rank (ranking)- колко силно уеб страницата присъства в списъка на страницата с резултати от търсене (SERP). Ако тя е най-отгоре на списъка, например, тя е класирана на номер едно- ранга и е едно, 21-вия в списъка, е с ранг 21 и така нататък

Search engine spam- манипулация на резултатите от търсенето по ключови думи като се повтаря съдържанието на ключови думи в сайта

Search Term- вижте Keyword

Secure browser- браузър, който използва сигурен протокол за достъп до защитен уеб сървър
SEM вижте Search Engine Marketing
Send-to-a-Friend (STAF)- форма на вирусен маркетинг по електронната поща или на уеб страницата- на читателите се предлага да изпратят съобщение / статия на някого, за когото те знаят, че ще се интересува от съответното съдържание

SEO- вижте Search Engine Optimisation- Какви SEO Software и Tools използвам?

Sequential advertising модел на онлайн рекламна презентация, в която рекламодателят контролира последователността, в която се появяват рекламите пред посетителя на сайта, без значение коя страниците на сайта посещава потребителя

SERP (Search Engine Return – on Results – Page)- уеб страница, която показва резултатите от търсене

Server- компютър, който предлага услуга на клиент чийто софтуер е на други компютри. Терминът може да се отнася за определена част от софтуера, като например уеб сървър или на машина, на която софтуерът работи Server група мрежови сървъри на едно място, така се оптимизират вътрешни процеси, чрез които се разпределя натоварването между сървърите във фирмата

Service provider- вижте Internet Service Provider

Shareware- софтуер с авторски права, който е достъпен за лично ползване безплатно или срещу малка такса

Shockwave Plug-In- разработен от Macromedia, който се използва за да са видими интерактивните анимации на уеб страницит?
?

Shopbot- вижте shopping search engines

Shopping comparison site- вижте shopping search engines

Shopping Search Engines- търсачки, които позволяват на потребителите да търсят конкретни продукти и цени

Signature file- кратко съобщение в електронна поща, което автоматично се добавя към изходящите съобщения

Single access- когато посетител посети само една страница от уеб сайт – обикновено това е началната страница

SMS- кратки съобщения

Site map- йерархичен визуален план на страниците на уеб сайт

SMTP (Simple Mai! Transfer Protocol)- Основният протокол използван за изпращане на електронна поща по Интернет

Source code- оригиналния код, използван за писане на компютърните програми

Spam- ненужни събщения, изпращани без разрешението на получателя

Spam filters- софтуер, използван от Интернет доставчиците и мрежовите оператори да спрат нежелани спам имейли, достигащо до адресатите

Spammer- физическо или юридическо лице, което изпраща спам

Spider- софтуер, използван от търсачките да “пълзят” по Интернет и се събират информация за уеб страници и за техните показатели. Също известен като “бот” – съкращение от робот – или “паяк”

Splash page- термин използван за описване на предната страница от уеб сайт, който използва технология тип Flash

Spyware- софтуер, който събира информация за потребителя на интернет връзка, без той да знае SSL (Secure Sockets Layer) протокол, разработен от Netscape Communications за да се даде възможност за кодирани заверени комуникациите през Интернет

STAF- вижте Send-to-a-Friend

Stickiness- способността на уеб сайта да задържа вниманието на посетителите

Stop words- думи с малка семантична стойност, поради което са игнорирани от търсачките, когато се използват търсенето. Такива са думите “и”, “да”, “или”

Streaming (audio/video)- представлява техника за прехвърляне на данни в непрекъснат поток, така че получателят може да гледа и / или за слушане на съдържанието, докато те е все още реално се изтеглят на компютъра

Style guide- определение на структурата на сайта- дизайн, типография и текстово съдържание

SuperstituaS ™- тип pop up рекламата, която се зарежда “зад” уеб страница и така не се вижда, докато браузърът не се затвори

Surf- да губя време, пътувайки в мрежата. Също така нареченото “браузване”. Сърфирането показва липса на посока и идея за разглеждане на сайта, докато юзъра е там с определена цел

Surfer- Някой, който сърфира в Интернет Surround sessions форма на рекламна презентация, в която посетителите на сайта да виждат само реклами на една организация

  Comments

 1. March 21, 2010

  Great posting and very good space. have a nice week.

  Reply
 2. March 21, 2010

  Hi, David!

  Thanks a lot for your oppinion on the posting. You may also take a look on the other parts of the E- martketing dictionary in the special section.

  Have a good week 🙂

  Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *