13 May

Eurostat- изчерпателна статистика на една ръка разстояние!

[sg_popup id=1]

Днес ще ви представя един сайт от категорията „полезни” при извършване на различни макро и микроикономически изследвания. Сайтът на Европейската комисия за статистка Eurostat съдържа изключително полезна информация.

В България основният източник на статистическа информация е НСИ, както и статистическият портал stat.bg. На Европейско и глобално ниво Eurostat ни предоставя необходимата информация категоризирана по различни критерии. Може да бъде основа за международни сравнения или за следене на показателите за развитие на отделна икономика на страна, представена в базата данни.

Сайта е с лесна и интуитивна навигация, като основната насока, която мога да дам е, че най-ценната информация се съдържа в категорията Statistics. Там има списък с всички показатели, за които може да се види методологията на оценяване, конкретните им изражения и разяснения върху мерните единици. Особено удобство представлява опцията сами да съставяте таблици като избирате категориите, които искате да се включат като период, мерни единици, области и т.н.

Ето един кратък пример, за да онагледим как може да ни бъде полезен сайтът. В опцията Structural business statistics, при избор на Main tables и SBS– service, след което annual detailed enterprise statistics-services можем да изберем показателят, който ни интересува да разгледаме. Нека си изберем например Turnover by sector. Получаваме като резултат таблица, съдържаща възвръщаемостта по сектор е милиони Евро по страни и по години, като от падащото меню може да бъде избран секторът, който ни интересува, или да бъде направено сравнение между няколко сектора, за да се определи кой е най-печелившият. Това е линк към таблицата, която получаваме.

Информацията може да бъде използвана за различен вид изследвания и анализи, като на базата на изчерпателните данни се правят интерпретации.

Надявам се да сте открили в сайта на Eurostat полезен източник за своята работа и за разширяване на интересите си. Пожелавам ви приятно и полезно възползване от изчерпателната информация на Eurostat!