19 May

Е-маркетинг “T, U”

[sg_popup id=1] TL- онлайн връзка за изпълнението на данни за 1544000 бита в секунда- най-голямата скорост често използвна в мрежата за свързване към Интернет

T-3 A- онлайн връзка за изпълнението на данни за 44736000 бита в секунда

Target web site- сайт, до който потребителят стига, когато щракнете върху връзка

TCP/IP (Transmission Control Protocol/internet Protocol)- група на протоколи, които определят как компютрите общуват чрез Интернет. Всички компютри в Интернет трябва да имат TCP / IP софтуер

Techies- термин за наименоване на хората, чиято работа е главно свързана с развитието и функционирането на техническите аспекти на Интернет и по-специално изчислителните функции като цяло

Terabyte- 1000 гигабайта

Test web site- паралелна версия на уеб сайта, докато истинския е в процес на развитие

Text File- файл, чиито данни са очертани като човешки четими думи, изречения и параграфи

Third-party ad server- вижте Adserver

Thread- оригинален постинг и поредица от мения в дискусионен форум

TIFF (Tag Image File Format)- дефинирано като стандартен формат за файлове с изображения, TIFF е популярен формат за предаване на високо дълбочината на цвета на изображения

TLD (Top Level Domain)- вижте domain names


Traceroutes- програма, която проследява един пакет от компютъра до интернет-домакина, които показват колко много етапини пакета се изскват

Traffic- броя посетителите на уеб сайт – обикновено се изразява като уникален посетител в рамките на определения период от време

Typosquatting- средства, използвани за описание на практиките на регистриране на домейн име, което е вариант на популярен домейн с очакването, че сайтът ще получи трафик, защото портебителя може да сгреши при изписването на домейна на истинския сайт

Undifferentiated traffic- потребителите, които посещават уеб сайт случайно, или са подведени от спам или лоши резултати от търсенето. Доколкото такива посетители не нанасят действителни вреди на уеб сайта те не донасят и ползи

Unique visitor/user- специфичен посетител на уеб сайт, който може да бъде многократен посетител, и ако е така се идентифицират като такъв. Също известен като отделен посетител

Unique user session– времето и активността на посетителите на уеб сайт в една отделна сесия

Upload- прехвърляне на файл или файлове от компютъра на потребителя към отдалечен компютър

UPS (Uninterruptible Power Supply)- устройство, което осигурява резервна батерия, когато електрическата мощност на мрежата, така че позволява на компютри, сървъри и т.н. да продължат да работят за кратък период от време

URL (Uniform Resource Locator)- поредица от символи, използвани за еднозначно идентифициране на страницата на информация в Интернет


Usability- с произхода на науките на графичния потребителски интерфейс (GUI, изразен “лигав”) и човешки компютър интерфейс (HCI), използваемост е термин, използван за описание на практики за създаване на удобство на потребителя при работа със сайта

Usenet- онлайн система за дискусионни групи с коментари. Usenet е напълно децентрализирана, с над 10000 зони за дискусия

User- родов термин за описание на уеб потребител или посетител на уеб сайт