13 Mar

Маркетинг и/ или Информация

[sg_popup id=1]

Съществуват доста спорове за мястото на маркетинга в организацията. Не по-малко са споровете и за мястото и функциите на специалистите по маркетинг.

В днешно време маркетинговите функции са разпределени на различни нива и отдели в една организация. Това означава, че маркетинговият мениджър не разполага с пълния набор маркетингови инструменти за въздействие в ръцете си. Ролята на маркетинг мениджър всъщност се иззема от изпълнителния директор, тъй като той разполага с възможността за поглед над цялостното развитие на компанията, респективно и комуникацията с клиентите.

Друг претендент за позиционирането на маркетинг мениджър става информационния директор. Това се дължи най-вече на засилващия се контрол и познания на голяма част от потребителите, което води до необходимостта да се комуникира с тях чрез подходящата информация, а не по подходящия начин.

Особено в България… маркетингът се свързва изключително и само с промоцирането и рекламата на даден продукт и в много по-малка степен с цялостното му развитие преди и след производството, а и след продажбата.

Фокусът на маркетолозите върху рекламата и продажбите води до препозициониране на част от другите специалисти на компанията с цел задоволяване на нуждите й от цялостен маркетинг. Това измества трайно фокуса на дейността на маркетолозите, защото вече те не са в състояние да наваксат изпуснатото в стратегическо отношение от дейността на фирмата. Те са принудени да оправдават рекламните бюджети с краткосрочни успехи и кампании. Това донякъде е оправдано, защото това е процес на преобразуване на маркетинга от изкуство в наука и налагане на ясни критерии за успех или неуспех на определени специалисти.

Този инструмент на прехода от изкуство към наука се явява главна причина и стимул за развитие на маркетолозите с краткосрочна визия за бъдещето на компанията и именно този елемент ги изтласква от централните функции на маркетинга, които са с доста по-глобална за бъдещето на организацията роля.

Наивно е да се мисли, че може да се намери бързо решение на този проблем, защото това е тенденция, която бавно и сигурно си проправя път във времето. Симптомите довели до това положение си личат ясно- маркетингът в днешно време особено в България се приема като изкуство до което малцина избрани са се докоснали, но всеки твърди, че е сред тези малко на брой маркетинг гурута.

Това води до главозамайващи представи за способностите на маркетолозите на които започват да вярват голяма част от тях, а и голяма част от работодателите. Най-характерната черта на маркетинг гурувците е магическата пръчка с която те „оправят” нещата. Това води до изискванията за бързи резултати и същевременно за провалите след това.

По отношение на информацията в една компания и позиционирането на директорите по информация в нея въпросът за положението на маркетинговите специалисти стой по идентичен начин. Разликата тук е, че не става въпрос толкова за позициониране на специалистите от дадена област, а по-скоро за еволюцията им като такива.

В материалите си за е-Волюция на Маркетингае-Волюция на Маркетинга (Част 2), е-Волюция на Маркетинга (Част 3) обръщам специално внимание на новите технологии и специално интернет. Това което задоволява потребностите в днешно време са новите технологии, а хората, които ги създават са информатиците, а не маркетолозите. Защото потребителите в днешно време са достатъчно интелигентни за да взимат решения не защото някой им ги е подсказал, а защото някой им е дал необходимата информация.

Специалистите по маркетинг трябва да натрупват все повече опит в областта на информационните технологии както и в частност на информационните потоци вътре и извън организацията, в която са заети. Така решенията, които те взимат ще са по близки и в по-голяма степен отговарящи на съвременните потребители.

Прочетете още:

Какви SEO Software и Tools използвам?

  Comments

 1. March 13, 2011

  Поздравления за добрата тема! Настина, в нашите компании специалистите по маркетинг имат неспецифични функции. Наскоро се сблъсках с фирма, която търсеше маркетинг мениджър, но след разговора с управителите се изясни, че търси мениджър по продажбите…

  Аналитичната и прогнозната роля на маркетинга пък съвсем е забравена. Тя дори не се изземва от изпълнителния директор – в повечето случаи изобщо липсва в компанията. Или се ограничава до прогноза за приходите, често нереалистична.

  Но… това ще се променя. Кризата и изискванията на клиентите налагат ново бизнес мислене. И компаниите, които го нямат, лека-полека ще отпадат!

  Reply
 2. March 13, 2011

  Благодаря за милите думи Поли 🙂

  И аз виждам светлина в тунела поради нарастващите изисквания на клиентите.

  Единствено ме притеснява, че в някой сектори пазара в България е малък и наистина фирмите си знаят клиентите поименно, което води до обезценяване на маркетинга в очите на тези управници. И когато това мислене придобива измеренията на монопол се получава така, че няма какво да задвижи колелото на конкуренцията.

  Все повече осъзнавам, че за да има маркетнгът стоиност в арсенала на един професионалист е важно да бъде в комбинация и с други знания в конкретни сфери и то в дълбочина. Дано ние успеем да маркетираме добре себе си за да има надежда и за другите …

  Reply

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *