26 Jul

Подбор на източниците на информация и тяхното управление

[sg_popup id=1] Подбор на източниците на информацияВ работата ми като Sales Representative често въпроса за набавянето и систематизирането на информация е стоял на дневен ред. Винаги съм казвал, че подготовката за една работа е също толкова важна колкото самата работа. Може да ви звучи клиширано, но това е така само, защото е абсолютната истина.

В моя случай става въпрос за фирми. В Google и на други места в мрежата има доста информация за фирмите или поне огромната част от източниците на такава са там. Не ви съветвам да се прекланяте пред медиините гиганти в мрежата- портали, каталози и други подобни, но ако се колебаете между степента на достоверност на съдържанието в два сайта, единия малък, а другия голям портал, изберете информацията от големия.

В малките сайтове личното отношение а хората работещи там е по-голямо и те подхождат по-внимателно към клиентите си, но това е нож с две остриета, например защото в “услуга” на клиента си те може да са изопачили информацията за него в негова полза. Има и други примери в това отношение. Специално когато става въпрос за големи обеми от обработени фирми, а тове е така освен ако не сте заети с така наречените ключови клиенти, не разполагате с толкова време за да оцените малките сайтове, които претендират да ви дадът информация.

В големите портали и каталози има установен модел на работа, който ако не перфектното то поне гарантира постоянно качество на услугата. Когато имате такъв опит с няколко големи сайта вие ще може да им се доверите за по-дълъг период от време и така да улесните рутинните си задължения. След като сте определили и селектирали източниците си на информация, определете няколко критерия като: телефони, имейл, адрес, лице за контакт (и други в зависимост от целите ви), по които да систематизирате информацията.

Преопръчително е да имате възможност да поставяте бележки в базата си от информаци за важни, но непопадащи в някои от избраните по-горе от вас категории. Във ваш интерес е не само да имате пълния обем информация, който Ви е необходим за работа, но и тя да бъде така подредена, че да благоприатства по-бързото извършване на пряката Ви дейност. Стремете се така да подредите полето с данни пред себеси, че само с един поглед за няколко секунди да намирате това което Ви трябва.

Повечето хора не полагат толкова големи усиля в подредбата на информацията, с която разполагат, но има такива, които прекалявтат. В един момент например аз бях определил толкова много подразделения и направление струкрурирани по различна иерархия в зависимост от целите им, че ми трябваше маса време докато достигна до някое от парчетата информация, а когато ставаше въпрос да сглобя целата картина беше почти невъзможно. Често срещан случай е да имате категория която наистина спада към важните за вашата работа и заслужава да бъде сред тези, които са най-лесно достъпни, но една голяма част от фирмите предмет на проучването Ви не разполагат с този критерии. В този случай е добре да добавите със специално обозначение този критерии в бележките за да бъде достатъчно видим, но със сигурност той не трябва да присъства в основните групи. Това се налага за да не запълвате най-достъпния си хоризонт на полето на информацията с ненужни незапълнени клетки, които само да затрудняват достапа Ви до другите, в които наистина има информация.

В обема на информацията свързана с фирмите, а които работите се включват и данните от текущата Ви работа с тях- телефонни разговори, лични срещи и имейли. Не записвайте всичко, а само опорните думи е факти в комуникацията Ви колкото и незначителни да ви се струват понякога. Една таблица в ексел, в която да разполагате по време и отбелязвате това което се е случило в съответния момент. Представете си как в неангажиращ разговор клиентът Ви е споменал, че котаракът му Пуки има рожден ден сед седмица, каква ще е изненадата му ако Вие единствен се сетите да го честитите, за разлика то роднините му, които не си записват разговорите с него и не си навиват аларми за това (неща, които клиентът Ви няма от къде да знае). По този начин ще направите досиета ?
?а фирмите, с които работите и ще имате поглед върху развитието на тенденциите и настроенията в тях често пъти по добър от техния. Зпомняики стъпките си напред във времето може да предвидите ход-два напред в него. Имайки данни в течение на достатъчно време може да добиете представа за тенденциите в сферата си на дайност почерпени от собствения Ви опит. Може да откриете неща неподозирани и от вас самите. Ще придобиете по добър поглед въху силните и слаби периоди на работата си, как те се променят и редуват във времето. Ако имате нялколко фирми от една свера на дейност може да наблюдавате за техните активни периоди и вместо сляпо да търсите фирми от същия бранш само, защото те ви носят печалба, вие ще знаете точния момент когато да се обърнете към тях.

Има редици други примери и трикова за опримизиране на работата ви в зависимост от анализа и планирането свързани с информацията, с която раполагате. Запомнете, че мащабния поглед върху нещата води до мащабни резултати. Селектирането и систематизирането на информацията в работата ви е ключа към него.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *