11 Nov

E-маркетинг “Е”

[sg_popup id=1] E-маркетинг E-banking- използването на интернет технологиите в предоставянето на онлайн услуги

E-book- книга, която е в цифров, а не в печатен, формат

E-Busirtess- по-широка дефиниция на е-търговията, смята се, че влиянието на Интернет технологиите се отнася за всички аспекти на бизнеса

E-Commerce- е практиката на купуване, продаване или обмен на стоки или услуги чрез Интернет технологии

E-CRM- управление на взаимоотношенията с клиентите практикувано чрез Интернет технологии


EDI- (електронен обмен на данни) предшественик, и по-стара форма на електронната търговия. EDI позволява трансфер на данни между компаниите като се използват собствени мрежи

E-government- предоставянето на стоки, услуги и информация от държавен орган използвайки Интернет технологии

E-learning- за онлайн предоставяне на образование или обучение

Electronic Data Interchange- вижте EDI

Electronic dropouts- тези хора, които са били потребители на Интернет, но вече не осъществяват дейности онлайн Electronic Funds Transfer (EFT) технология, която улеснява електронен трансфер на средства от банковата сметка на едно лице или организация, с този на друг

Electronic Product Code (EPC)- наследник на вездесъщия бар код, EPC е кодиран по електронен маркер таг, който идентифицира всеки отделен продукт, за който той е определен Electronic shopping (ES) пазаруване, провеждано онлайн

E-mail/e-mail (Electronic Mail)- елемент на Интернет, който да улеснява послания, обикновено текст, изпратени от един човек към друг чрез компютър

E-mail address- електронна пощенска кутия, име или адрес, необходими за свързване на изпращача на електронната поща и получателят

E-mail advertising използването на електронната поща, като транзитни средства за разпространение на реклами

E-mail harvester- вид паяк който посещава уеб сайтове и документира всякакви електронни адреси намерени в тези сайтове. Добитите адреси на електронна поща се използват за спам писма

E-mail marketing използването на електронната поща като средство за директен маркетинг

E-marketplace- също известен като виртуален пазар, обикновено се свързва с B2B търговия, електронния пазар обединява множество купувачи и продавачи многократно във виртуална среда

E-metric- онлайн версия на показателите, които се използват при анализирането на уеб сайта

Encryption- кодиране и декодиране на данни, за да се предотврати неразрешен достъп

E-newsletter- бюлетин, доставен по електронен път

Enterprise Resource Planning (ERP)- система за управление на бизнеса, която обединява всички аспекти на бизнеса, включително планиране, производство, продажби и маркетинг

E-procurement- използването на Интернет, за да се купуват продукти и услуги в B2B среда

E-CRM- Електронно управление на взаимоотношенията с клиенти

ERP- вижте enterprise resource planning

Error code- серия от кодови номера, всеки от които представлява HTML грешка. 404 файла не е намерен, е кодът за грешка, най-често наблюдаван от уеб сърфистите

E-supply chain- верига за доставки, която използва Интернет технологиите в нейното управление и експлоатация, за да подобри на функционирането си

E-tail- онлайн продажба на дребно, както и е-tailers

E-telephony- също известна като IP телефония- използването на Интернет технологиите, за гласови повиквания или изпращане на видео съобщения

Extranet- Интранет, който е частично достъпен за оторизираните външни лица, които може да го достигнат с валидни потребителско име и парола

E-zines- списания, доставени по електронен път